Welkom op de website van Hylkema Consultants

Hylkema Consultants is een adviesbureau, dat zich in de breedte heeft ontwikkeld binnen het werkgebied van het onroerende erfgoed. Wij zijn gespecialiseerd in functieverandering van gebouwen met een geschiedenis. Deze werkzaamheden begeleiden wij voor en met onze opdrachtgevers zowel inhoudelijk, bestuurlijk, financieel als organisatorisch.


Het werkterrein strekt zich ook uit tot beleidsadvisering, visieontwikkeling, bouwhistorisch – en architectuurhistorisch onderzoek, interim-management, voorzitterschappen, colleges en lezingen.